Klantendienst

Download in PDF-formaat

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Shopa

Versie 08 januari 2023

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van Shopa
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - Betaling
 • Artikel 6 - Overmacht
 • Artikel 7 - Klachtenregeling en geschillen
 • Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten
 • Artikel 9 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Omgeving: shopa.be en iedere andere door Shopa aangewezen applicatie.
 2. Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 3. Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 4. Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 5. Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 6. Shopa: PUBLI-touch bv gevestigd te Korbeek-Lo, de aanbieder van het Platform

Artikel 2 - Identiteit van Shopa

PUBLI-touch bv handelend onder de naam: shopa.be

Vestigingsadres

PUBLI-touch bv
Stichelweg 11
3360 Korbeek-Lo

Bereikbaarheid

Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 19:00 uur
Telefoonnummer: 016 25 50 43
E-mailadres: klantendienst@shopa.be

Ondernemingsnummer: BE0449.286.974
BTW-nummer: BE0449.286.974
Bankrekeningnummer: BE46 7343 8916 6736

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Het plaatsen van een bestelling op het Platform geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de “Algemene voorwaarden kopen bij Verkopers” die steeds beschikbaar is via het Platform.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop.

Artikel 5 - Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden. Je kan betalen op Shopa met Bancontact, creditcard (Visa en MasterCard), Paypal, Apple Pay, iDeal en per bankoverschrijving.

Artikel 6 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 7 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via klantendienst@shopa.be of telefoonnummer 016 25 50 43. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zalbij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consumentenombudsdienst is te bereiken via deze link: http:// www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Klant bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http:// ec.europa.eu/odr
 5. Shopa heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.
 6. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren, info@Safeshops.be

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze Verkopers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Shopa is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Shopa, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Shopa is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie op de website

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de Klanten. Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews en Q&A’s. Shopa is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van Shopa weer.

Artikel 9 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Tags: Algemene voorwaarden

Terug naar het overzicht

Vind je geen antwoord op je vraag? Contacteer onze klantendienst, we helpen je graag verder.

Contacteer ons
Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en andere cookie-achtige technieken. Met de cookies volgen wij jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten? Bekijk ons cookiebeleid
✕ Sluit