Klantendienst

Download in PDF-formaat

Privacyverklaring

Privacyverklaring van Shopa

Versie 12 januari 2023

Deze privacyverklaring regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door PUBLI-touch bv, Stichelweg 11 te 3360 Korbeek-Lo met als ondernemingsnummer 0449.286.974 (hierna: Shopa).

Lees deze privacyverklaring aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door je persoonsgegevens te delen op onze Website (shopa.be), door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaar je kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring.

Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 1. Shopa verwerkt in het kader van haar werkzaamheden jouw Persoonsgegevens. Het gaat daarbij om:
  • Cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze Website;
  • Bestellen (pre-order, tweedekans en retour): bij het plaatsen van een bestelling op de Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, je e-mail en je telefoonnummer;
  • Account: bij het aanmaken van een account op de Website: je naam en voornaam, eventueel de naam van je bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, wachtwoord (versleuteld), bestelnummer, retournummer, je e-mail en je telefoonnummer;
  • Klantendienst: bij registratie of via één van de invulformulieren op onze Website: je naam en voornaam, je e-mail en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
  • Sollicitatie: via een invulformulier op onze Website: je naam en voornaam, je e-mail, je cv en eventuele andere gegevens die je ons overmaakt in het vrije invulveld;
  • Contact: als je ons belt of mailt: je e-mailadres en/of telefoonnummer, evenals de gegevens die je zelf vrijgeeft;
  • Mailing: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: je e-mailadres;
 2. Shopa kan je Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:
  1. Door je registratie en gebruik van de Website;
  2. Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technieken om een aantal persoonsgegevens te verzamelen. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van cookies.

Artikel 2 – Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

1. Algemene doeleinden:

Shopa zal je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor:

 • Cookies: Het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming bij je bezoek aan onze Website;
 • Klantendienst, Sollicitatie en Contact: Het beantwoorden van vragen en informatieverzoeken, met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht;
 • Bestellen: De levering en facturatie van door jou bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je verzocht hebt en waarvoor de verwerking van je Persoonsgegevens noodzakelijk is of omdat de wet dit vereist of nog omdat Shopa daartoe een gerechtvaardigd belang heeft;
 • Account: In je account bewaren we gegevens van eerdere bestellingen, retouren en persoonlijke gegevens, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming tijdens het aanmaken van een account;
 • Mailing en Bestellen: Direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties door Shopa zelf, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij Shopa. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wil ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze nieuwsbrieven of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

Artikel 3 - Hoe wij je gegevens delen met derden

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je Persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Shopa zal je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.


In zeldzame gevallen kunnen wij verplicht zijn om Persoonsgegevens bekend te maken op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Wij proberen je naar best vermogen vooraf te informeren, tenzij dat om wettelijke redenen niet kan.

Wij delen jouw gegevens soms met derden wiens diensten we gebruiken in het kader van jouw bestelproces en bestelling. Je gegevens kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door software- en cloudleveranciers, financiële partners, logistieke partners of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw bestelling. De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per mail. Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkers- overeenkomsten waar nodig.

Wij proberen steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers en proberen jouw gegevens telkens waar mogelijk binnen Europa te houden. Als we toch beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat je gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

Artikel 4 – Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren je Persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van elke verwerking.

 • Klantgegevens (Account): als je 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we jouw klantgegevens;
 • Facturatiegegevens (Bestellen): je facturatiegegevens bewaren we, om wettelijke redenen, tot 10 jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum;
 • Nieuwsbrieven: als je een bestaande klant bent dan bewaren we je gegevens voor nieuwsbrieven tot 2 jaar na je laatste bestelling. Ben je geen bestaande klant en heb je toestemming gegeven voor de nieuwsbrieven, dan bewaren we je gegevens totdat je je toestemming hebt ingetrokken;

Artikel 5 – Jouw rechten

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken of om er een kopie van te vragen. Je hebt ook het recht om de verbetering of (in sommige gevallen) verwijdering van je gegevens te vragen. Je mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken. Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens als je daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te verwerken overstijgen of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Je hebt ook steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van jouw keuze.

Je kan je rechten uitoefenen per e-mail naar klantendienst@shopa.be, per post naar Stichelweg 11 te 3360 Korbeek-Lo of telefonisch naar 016 25 50 43.

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit als blijkt dat wij niet binnen 30 dagen passend gevolg gegeven hebben aan een verzoek op basis van één van de hierboven vermelde rechten:

GBA/APD
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Mail: contact@apd-gba.be

Je kan desgevallend ook terecht bij de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 – Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van je Persoonsgegevens te garanderen. In geen geval kan Shopa aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

Artikel 7 – Cookies

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder jouw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst jouw toestemming.

Hier geven wij je zoveel mogelijk informatie over het gebruik van cookies en hoe hoe je deze kan verwijderen.

Tags: Privacyverklaring, Privacy beleid

Terug naar het overzicht

Vind je geen antwoord op je vraag? Contacteer onze klantendienst, we helpen je graag verder.

Contacteer ons
Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en andere cookie-achtige technieken. Met de cookies volgen wij jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten? Bekijk ons cookiebeleid
✕ Sluit